اربعین مهمترین رویداد در استان است که بایست با تمام توان به موضوع آن پرداخت

وزارت کشور شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست ستاد اربعین استان ضمن تاکید بر این مهم که در اربعین امسال اول از همه بایست مشکلات و نواقص سال گذشته برطرف شود، گفت؛ موضوع ترافیک و قفل شدن پایانه برکت که پارسال اتفاق افتاد امسال بایست برطرف شود.
استاندار ایلام در ادامه به حل شدن بحث کاپیتاژ در اربعین امسال تاکید کرد و گفت؛ موضوع تخصیص ارز در آن ور مرز نیز مهم است و بایست به موقع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به این مهم که مدیریت اعزام زائران بایست بصورت کاروانی برگزار شود، گفت؛ یک قسمت امور اربعین مربوط به زیرساخت ها و کار عمرانی است که مسئولان این حوزه تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی افزود؛ قسمت دوم اربعین شامل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... است که مسئول این قسمت حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی است.
سلیمانی دشتکی در ادامه بر ساماندهی به موقع موکب ها تاکید کرد وگفت؛ اربعین بایست مردمی برگزار شود.

سرخط اخبار