معرفی مراکز بهداشت و درمان دانشجویی برتر سال96

دریافت خبر : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۹

مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منتخب در سه سطح «برتر »، «نمونه» و «فعال» معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش مهر، ششمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنین در این ارزیابی ۴ دانشگاه به عنوان مراکز بهداشت و درمان «برتر» و ۴ دانشگاه به عنوان مراکز بهداشت و درمان «نمونه» و ۴ دانشگاه به عنوان مراکز بهداشت و درمان «فعال» معرفی شدند.
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی سهند تبریز به عنوان مراکز برتر بهداشت و درمان معرفی شدند.
پس از پایان گردهمایی از روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منتخب بشرح زیر تقدیر بعمل عمل آمد:
دانشگاه های برتر:
دانشگاه تهران، دکتر مقدس رئیس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دکتر کشوری رئیس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر ممتاز پور رئیس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه صنعتی سهند تبریز، محمدی رئیس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه های نمونه:
دانشگاه تبریز، دکتر ساعی رئیس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه شیراز، دکتر واردی رئیس مرکز ...

[ مشاهده متن کامل معرفی مراکز بهداشت و درمان دانشجویی برتر سال96 تابناک ]