آیا اموات شب های جمعه به خانه خود باز می گردند؟

دریافت خبر : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۲
آیا اموات شب های جمعه به خانه خود باز می گردند؟
بر اساس روایات، ارواح مردگان هر از چند گاهی به اذن خداوند به دیدار خانواده شان می آیند و آن ها را می بینند. اگر سرگرم کار های خوب بودند، شادمان می شوند و اگر گرفتار کار های بد بودند، ناراحت می شوند، اما اینکه در چه ساعتی و یا چه زمانی و یا هر چند گاهی می آیند، روایات ها متفاوت است.

به طور کلی می دانیم که اموات اعمّ از مؤمن و غیر مؤمن به دیدار بازماندگان خود می آیند؛ بعضی از اموات هر روز، بعضی دیگر هر هفته و برخی هر سال و بعضی هر چند سال یک بار حداقل اجازه ای که مؤمنان دارند، هر جمعه است که می توانند به دیدار آشنایان خود در دنیا بیایند. مؤمنان وقتی به دیدار اقوام خود می آیند، اگر آن ها را مشغول اعمال صالح ببینند، خوشحال شده و خدا را شکر می کنند. کافران هم وقتی به دیدار اقوام خود می آیند و آن ها را مشغول انجام اعمال صالح می بینند، حسرت می خورند.
در حدیثی بیان شده که اموات مومنان در شب جمعه به کنار خانه های خود می آیند. با التماس و تضرع از خویشاوندان انتظار دارند کار خیری و صدقه ای برای آن ها انجام داده شود.
اما میزان ملاقات و سر زدن اموات به خانواده هایشان بسته به میزان آزادی عملی است که در برزخ برای او در نظر گرفته می شود که این امر هم تابع اعمال و رفتار های آنان در دنیاست.
اما در مورد این که ارواح به چه صورتی به خاندان خود سر می زنند، اشارات مختصری در برخی روایات شده است. البته نمی توان به راحتی در مورد معنای دقیق شان اظهار نظر نمود؛ مثلا راوی می گوید: از ...

[ مشاهده متن کامل آیا اموات شب های جمعه به خانه خود باز می گردند؟ پارسینه ]