آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شد

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۱
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از بروز جرایم مرتبط با کودکان از طریق افزایش سطح آگاهی ها در جامعه گفت: آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شده است و مراحل تصویب و نهایی شدن را طی می کند.

خبرگزاری ایرنا: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از بروز جرایم مرتبط با کودکان از طریق افزایش سطح آگاهی ها در جامعه گفت: آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شده است و مراحل تصویب و نهایی شدن را طی می کند.
محمود عباسی در نشست تخصصی شبکه یاری کودکان کار که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری و تصویب پیمان نامه حقوق کودک برگزار شد، افزود: آموزش های خودمراقبتی در مدارس توسط برخی به اصطلاح متفکرین مورد هجمه قرار می گیرد و البته تلاش های نهادهای مدنی بی نتیجه نمانده است؛ به طوری که در همین حوزه ها افرادی که به آموزش های جنسی و سلامت جنسی و خودمراقبتی می تاختند، آیین نامه لزوم این آموزش ها را در دست تدوین دارند.
وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، اگر علل و عواملی که منجر به تخلفات و رفتارهای غیرمدنی در جامعه می شود، از زاویه های مختلف علمی بررسی و آموزش دهیم، می تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد؛ اما متاسفانه برخی نحله های فکری در همین جامعه، کودکان ما را از آموزش حداقل های ممکن محروم کرده است.
عباسی انتشار تصاویر یا فیلم های کودکان بزه دید ...

[ مشاهده متن کامل آیین نامه آموزش های جنسی تدوین شد برترینها ]