داستان زندگی کاپیتان 45 ساله «سانچی»

دریافت خبر : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۸
داستان زندگی کاپیتان 45 ساله «سانچی»
ساعت 24-کاپیتان 45 ساله نفتکش سانچی را این روزها دیگر همه می شناسند ، مجید قصابی اروجی، مردی که بارها در توفان های سهمگین دریا گیر افتاده است، اما زنده و سالم به وطن بازگشته اما انگار داستان سانچی و مجید جور دیگری رقم خورد داستانی که ما برای شما از زوایای مختلف زندگی اش تعریف می کنیم.

برادر کاپیتان سانچی راوی این داستان است، او برای ما از علاقه مجید به شغلش گفت که با همه خطرات، دوستش داشته است. کاپیتان در دل همسر، فرزندان، مادر، خواهران و برادرانش هنوز زنده است. حمید اروجی می گوید خبر مرگ برادر را تا مدرکی مطمئن ارائه نشود، باور نخواهند کرد، حتی فعلا برایش مراسم ترحیم نمی گیرند. این روزها در خانه آنها در سعادت شهر شهرستان پاسارگاد، بیم و امید به هم آمیخته است.
همسر و فرزندان
مجید قصابی اروجی متولد 1351 دو فرزند دارد؛ یک پسر 14 ساله و یک دختر سه ساله. سال 1371 در رشته مهندسی عرشه وارد دانشگاه دریانوردی چابهار شد. سال 1378 کارش را شروع کرد و حدود هفت سال است به درجه کاپیتانی ارتقا یافته است.
شنبه 16 دی
از طریق فضای مجازی خانواده در جریان حادثه قرار می گیرند، همسر کاپیتان به برادر مجید می گوید یک شب است با او تماس نداشته و نگران است. ظاهرا متوجه می شود کشتی های اطراف خبری را مخابره کرده اند دال بر این که یک نفتکش اطراف شانگهای دچار حادثه شده است. اسم کشتی را هم که می شنود، مطمئن می شود برای شوهرش اتفاقی افتاده است.
پدر و مادر کاپیتان
پدر کاپیتان سال 61 به رحمت خد ...

[ مشاهده متن کامل داستان زندگی کاپیتان 45 ساله «سانچی» ساعت 24 ]