آیا وزرا نگران اتمام پول خود هستند؟

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۴
آیا وزرا نگران اتمام پول خود هستند؟
دو کلمه حرف حساب و درد و دل مردم در برنامه پایش: «آیا آقای وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل وقتی از کارت بانکی خود استفاده می کند نگرانی از بابت تمام شدن پولش دارد؟»

دریافت فیلم

[ مشاهده متن کامل آیا وزرا نگران اتمام پول خود هستند؟ جهان نیوز ]