اثرات وضع مالیات بر صنعت بیمه

بنکر یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۸
*دکتر علی صلاحی/ نژاد مدیرعامل بیمه ملت

در اکثر کشورهای دنیا، مردم با پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات، دولت ها را در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم کمک می کنند و به طور کلی دولت ها از دریافت مالیات، سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای را دنبال می کنند. در بعد اجتماعی مهم ترین هدف از وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمد است؛ درحالی که اهداف اقتصادی وضع مالیات، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای است.
هدف بودجه ای دریافت مالیات نیز، تامین منابع تمام یا بخشی از هزینه های پیش بینی شده در دولت است. مالیات بر ارزش افزوده، یکی از انواع مالیات هایی است که دولت از مردم (مصرف کنندگان) دریافت می کند. پر واضح است که وجود قوانین مالیاتی، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرورت دارد. در این بین، قانون گذار در جهت نیل به اهداف فوق و حمایت از برخی اقشار و کسب و کارها، برخی از این مشاغل را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می کند. 
در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی کالاها و خدمات ارائه شده که جزو مصارف ضروری و نیازهای اساسی افراد می باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و در نتیجه عاملان این رشته فعالیت ها مکلف به دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
حال، این سوال مطرح می شود که چرا صنعت بیمه که خدمات آن مشابهت زیادی با خدمات بانکی دارد و در بخش بیمه های درمانی نیز یک ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار