میانمار/گردهمایی حزب لیگ ملی دموکراسی(NLD) در شهر یانگون

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۲
میانمار/گردهمایی حزب لیگ ملی دموکراسی(NLD) در شهر یانگون

ایرنا-میانمار- تصویر گردهمایی حزب لیگ ملی دموکراسی( NLD) در شهر یانگون را نشان می دهد.*11*

[ مشاهده متن کامل میانمار/گردهمایی حزب لیگ ملی دموکراسی(NLD) در شهر یانگون ایرنا ]