عکس/ نصب مجسمه امانت دار معروف در زنجان

دریافت خبر : دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵
عکس/ نصب مجسمه امانت دار معروف در زنجان
نصب المان تندیس حاج حسن نعلچگر ( امانت دار معروف زنجانی ) در زنجان


[ مشاهده متن کامل عکس/ نصب مجسمه امانت دار معروف در زنجان مشرق نیوز ]