حرف های شنیدنی سلطان سکه قبل از اعدام

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳