23 بهمن1357- تصرف زندان اوین

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۵
23 بهمن1357- تصرف زندان اوین

ایرنا - تهران - 23 بهمن 1357 - مردم انقلابی، زندان اوین را تصرف و تعدادی از زندانیان را آزاد کردند.*18*14

[ مشاهده متن کامل 23 بهمن1357- تصرف زندان اوین ایرنا ]