انتشار کتاب دانشگاهی در جهرم

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۵
کتاب روش های پردازش عددی به قلم عبدالحمید طباطبایی فر عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم گفت: در فصل های مختلف این کتاب به موضوعات متنوعی مانند روش های محاسبه خطا، ریشه یابی معادله های غیرخطی، حل عددی دستگاه معادلات خطی، درون یابی، مشتق گیری عددی و انتگرال گیری عددی پرداخته شده است.
سرورزاده افزود: در این کتاب برای درک بهتر روش های عددی، نمونه ای از برنامه های کامپیوتری آورده شده است و در هر فصل این کتاب، دانشجویان و دیگر خوانندگان از مثال ها و مسائل مقدماتی به روش های پیشرفته تر سوق داده می شوند.
وی بیان کرد: کتاب روش های پردازش عددی، نتیجه چند سال تدریس طباطبایی فر در زمینه روش های پردازش عددی است که توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم چاپ شده است.

سرخط اخبار