فضای منحصربه فرد شهر لندن سال ۱۹۵۰ در مه /تصاویر

توریسم آنلاین جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۵

شهر لندن با پیشینه فرهنگی و تاریخی دارای شهرت جهانی و بازدیدکنندگان میلیونی سالیانه است.
به گزارش «توریسم آنلاین» لندن با ۸ میلیون نفر جمعیت دارای تنوع فرهنگی زیاد است و در آن ۳۰۰ زبان مختلف استفاده می شود.
«رابرت فرانک» عکاس سوئیسی-آمریکایی بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳ در سفر به اروپا از فرانسه ، سوئیس ، اسپانیا و بریتانیا عکاسی کرده است.
در سال ۱۹۵۱ و اوایل ۱۹۵۲ به لندن رفت و از فضای منحصربه فرد شهر در نور و مه عکاسی کرد.
در مجموعه عکسهای لندن ،فرانک از افراد ثروتمند و سرمایه دار انگلیسی تا فقرا ، کارگران ، افراد مناظر در پارک ، بازی خیابانی کودکان و… عکاسی کرده است.
در ادامه منتخبی از عکسهای لندن ۱۹۵۰ را تماشا می کنید که احتمالا برایتان جالب خواهد بود.