نقش فناوری داخلی در اقتصاد کشور؛ دغدغه معاون رئیس جمهور

فارس نیوز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۲۰
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر زمینه برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و فعالان کسب وکارهای جدید مساعدتر شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: روزهای اول که مسوولیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را پذیرفتم و گفتم دید قدیمی و سبک قدیمی، پژوهش ما را به جایی نمی رساند، برخی به حرف های من می خندیدند اما به مرور کارها را پیش بردیم و زمینه برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و فعالان کسب وکارهای جدید مساعدتر شد.
وی افزود: بزرگترین دغدغه من این بود که با افرادی که اختراع دارند، چه کنیم؛ باید برای این ها بازارسازی انجام می شد و در حال حاضر کسب وکارهای دانش بنیان و فناور در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند.
ستاری گسترش اقتصاد دانش بنیان و بالفعل کردن ظرفیت ها را بزرگترین هدف دانست و گفت: اتفاقاتی که در حوزه دانش بنیان رخ داده، از دستاوردهای ارزنده انقلاب اسلامی است.