جزئیات تخفیف هزینه انصراف از تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد

مشرق نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۳
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماده الحاقی آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده ۲۱ را ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماده الحاقی آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده ۲۱ (تخفیف هزینه انصراف) را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها، رؤسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به منظور تمرکززدایی و تفویض اختیار به واحدهای دانشگاهی و تسهیل روند رسیدگی به درخواست دانشجویان انصرافی، بدینوسیله ماده الحاقی آیین نامه شماره ۴۵۶۰۴/۱۰ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۴‬ ابلاغ می شود.
در این بخشنامه تأکید شده است: واحدهای دانشگاهی می توانند برحسب شرایط دانشجو و وضعیت مالی وی، تا سقف ۵۰ درصد تخفیف در هزینه انصراف - که براساس بخشنامه شماره ۲۰۵۶۴/۵۷ مورخ ۳۰/ ۰۳/ ۹۶‬ محاسبه می شود - تخفیف دهند.

سرخط اخبار