اتاق مدیریت ضدتحریم در وزارت اقتصاد تشکیل می شود

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۰
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص جلسه امروز (سه شنبه، ۲۹ آبان) کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: در جلسه امروز مقرر شد اتاق مدیریت ضدتحریم در وزارت اقتصاد با هدف رصد اقدامات آمریکا در حوزه بانکی و اقدامات ایران برای تقویت نظام بانکی، تشکیل شود.

ناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و مدیران نظام بانکی برگزار و قرار شد اتاق مدیریت ضدتحریم در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد اقدامات آمریکا در حوزه بانکی و اقدامات کشورمان برای تقویت نظام بانکی تشکیل شود. راهکارهای محرمانه مقابله با تحریم های بانکی در این اتاق مدیریت ضدتحریم، پیگیری می شود.
وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون، افزایش حوزه اختیارات نظام بانکی و اصلاح ساختار نظام بانکی و همچنین توجه به مسائل بانکی در بودجه سال ٩٨ مود بحث و تحلیل قرار گرفت.

[ مشاهده متن کامل اتاق مدیریت ضدتحریم در وزارت اقتصاد تشکیل می شود ایسنا ]