تمام تجهیزات و سامانه های رزمایش ۹۷ بومی هستند

دریافت خبر : جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۸
تمام تجهیزات و سامانه های رزمایش ۹۷ بومی هستند
به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه رزمایش ولایت ٩٧،گفت: تهدیدات علیه کشورما همیشه بوده و مهم توانمندی نیروهای مسلح برای مقابله و بازدارندگی است. وی با بیان اینکه یگان های عملیاتی ما مستمرا درحال تقویت توان خود هستند، افزود: امسال چند رزمایش برگزار شد که همه آنها با هم، نشانده توان و قدرت دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: ما شناسایی و اشراف کاملی بر تهدیدات در منطقه داریم و خودمان را منطبق با تهدیدات آماده می کنیم. دریادار سیاری با بیان اینکه نیروهای مسلح ما توان مقابله با هر تهدیدی را دارند، گفت: در این خصوص، نیروی انسانی یک رکن مهم است و نیروهای ما امروز از نظر آموزش و مهارت در سطح بسیار بالایی هستند. وی افزود: همه این نیروها متناسب با شرایط روز آموزش دیده و در آمادگی کامل بسر می برند. معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به بومی بودن تمامی تجهیزات و سامانه های حاضر در رزمایش خاطرنشان کرد: تجهیزات نیروهای مسلح ما دیگر عاریه ای نیست چراکه معتقدیم سلاح عاریه ای، امنیت عاریه ای به دنبال دارد و ...

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه رزمایش ولایت ٩٧، گفت: تهدیدات علیه کشورما همیشه بوده و مهم توانمندی نیروهای مسلح برای مقابله و بازدارندگی است.
وی با بیان اینکه یگان های عملیاتی ما مستمرا درحال تقویت توان خود هستند، افزود: امسال چند رزمایش برگزار شد که همه آنها با هم، نشان دهنده توان و قدرت دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند.
معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: ما شناسایی و اشراف کاملی بر تهدیدات در منطقه داریم و خودمان را منطبق با تهدیدات آماده می کنیم.
دریادار سیاری با بیان اینکه نیروهای مسلح ما توان مقابله با هر تهدیدی را دارند، گفت: در این خصوص، نیروی انسانی یک رکن مهم است و نیروهای ما امروز از نظر آموزش و مهارت در سطح بسیار بالایی هستند.
وی افزود: همه این نیروها متناسب با شرایط روز آموزش دیده و در آمادگی کامل بسر می برند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به بومی بودن تمامی تجهیزات و سامانه های حاضر در رزمایش خاطرنشان کرد: تجهیزات نیروهای مسلح ما دیگر عاریه ای نیست چراکه معتقدیم سلاح عاریه ای، امنیت عاریه ای به دنبال دارد ...

[ مشاهده متن کامل تمام تجهیزات و سامانه های رزمایش ۹۷ بومی هستند خبرگزاری مهر ]