حادثه دیدگان شب چهارشنبه سوری تهران

ایرنا چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۳۳

ایرنا-تهران- عملیات درمان آسیب دیدگان شب چهارشنبه سوری در بیمارستان شهید مطهری تهران در حال انجام است.*7