مریم و نرگس ...

آفتاب نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۸:۱۹
بهجت مهدوی، متولد 1340، معلم و مدیر بازنشسته آموزش و پرورش است. وی می گوید: «گاهی فقط باید نوشت تا دردها تسکین یابد».

آفتاب نیوز : مهدوی که فعالیت هنری خود را در زمینه داستان نویسی و شعر، بعد از اولین چاپ کتاب دخترش، زنده یاد نیلوفر کرمی آغاز کرده است، می گوید: به اصرار دوستان مجازی شروع به نوشتن کردم. در اصل قلمی که در دست من است قلم دخترم است. بخاطر اینکه اثری از او بماند به جمع آوری مطالب او در بین کتاب های درسی اش پرداختم و با حمایت دوستان موفق به نوشتن شدم بعد کم کم به سمت نوشتن داستان های کوتاه رو آوردم. فقط حرف دلم را می نویسم.
وی گفت: در سال 92، اولین کتاب دخترم را بنام نیلوفر آبی، و سپس در سال 94 با پیدا شدن اشعار دیگر او کتاب اصلی را به نام افسانه ماه بود، چاپ کردم که هر دو کتاب هدیه ای بود به عاشقان شعر و معلولین موسسه رعد کرج ...
فکر می کنم، می شود با نوشتن غم و شادی و فریاد و سکوت را کنترل نمود. من خدا را به نوعی گم کرده بودم. که بتازگی با دل دادن به نوای نیایش دکتر بردیا صدر نوری خدایم را یافتم. از این بابت از این دوست بزرگوار که از طریق دنیای مجازی و بواسطه اشعار دخترم با ایشان و آثارش آشنا شدم، سپاسگزارم.
داستان ذیل، دومین داستان از نوشته های بهجت مهدوی است است که آفتاب نیوز منتشر می کند.
____________________________________________________________________________
مریم و نرگس ...
حسابی خسته بودم و کلافه سرگردان توی خیالم می دویدم گاه اورا می دیدم که چمدان به دست می رود و گاه با گل های نرگس در دست از هواپیما پیاده می شود
ومن ...
خندان اورا می نگرم. همیشه هر سفری که می رفت عادت داشت در بازگشت چند شاخه گل برایم بیاورد این دفعه نوبت به نرگس بود می دانست عاشق گلها هستم. از دور دستی برایم تکان داد چه لذتی داشت رویای ...

سرخط اخبار