مذاکره با دو نفر برای پست «سخنگوی دولت»

فارس نیوز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۴
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: هفته گذشته در جلسه ای با آقای رئیس جمهور صحبت هایی انجام شد و در نهایت قرار است با دو نفر برای سخنگویی دولت صحبت شود که به زودی نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.