"ملک" جهان کرده ایم وقف سر کوی یار/بهترین کتابخانه نسخه خطی جهان در تهران

دریافت خبر : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۹
"ملک" جهان کرده ایم وقف سر کوی یار/بهترین کتابخانه نسخه خطی جهان در تهران
فرشته مرگ در نمی زند اطلاع نمی دهد در هر خانه به رویش باز است این فرشته آخرین مهمان میزبان در دنیاست. اما فرشته مرگ این بار در یک روز گرم تابستانی ۳ مرداد ۱۳۵۱ به خانه حاج حسین ملک ضلع شرقی خیابان امام خمینی (ره) مقابل ساختمان دارایی رفت.

خبرگزاری فارس ـ تاریخ، رحمت رمضانی: فرشته مرگ در نمی زند اطلاع نمی دهد در هر خانه به رویش باز است این فرشته آخرین مهیمان میزبان دنیاست. اما فرشته مرگ این بار در یک روز گرم تابستانی ۳ مرداد ۱۳۵۱ به خانه حاج حسین ملک ضلع شرقی خیابان امام خمینی رفت.

برخلاف عادت در زد. کبری خانم همسر آخر پیرمرد گفت:  کیه ؟ . پیرمرد گفت: با من کار دارند. کبری خانم کبری خانم با تعجب گفت می دانم. حاج حسین گفت: صدا آشناست خودم در را باز می کنم. سالهاست منتظر این صدام. کبری خانم گفت: حاج آقا شما که حالتون خوب نیست. حاج حسین گفت: مشکلی نیست باز می کنم.
حاج حسین آقا عصا زنان با ریش سپید و عبای قهوه ای به سمت در رفت در را باز کرد تبسمی کرد و گفت: چقدر دیر آمدی من در ۱۶ آبان ۱۳۱۶ در یک روز بارانی پاییزی منتظرت بودم نیامدی. گفتم حتما کار واجب تر داشتی. همه اموالم را وقف کردم و نیامدی. فرشته لبخند زد و گفت: می خواستم بیایم اما شما نمی میرید آمدم شما را نزد ملاصدرای شیرازی و علامه مجلس ببرم منتظر شما هستند.
کتاب خطی دارند و گفتند تنها خریدار باارزش این کتاب، حاج حسین ملک است. آدرس اینجا را به من ...

[ مشاهده متن کامل "ملک" جهان کرده ایم وقف سر کوی یار/بهترین کتابخانه نسخه خطی جهان در تهران فارس نیوز ]