امریکا در حال ضعیف تر شدن است مسئولان مراقب خدعه اروپایی ها باشند

دریافت خبر : دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵


[ مشاهده متن کامل امریکا در حال ضعیف تر شدن است مسئولان مراقب خدعه اروپایی ها باشند دفتر مقام معظم رهبری ]