فیلم | «کافه دانتیسم» با مدیریت بچه های اوتیسم و سندرم داون

فارس نیوز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵
«کافه دانتیسم» به تازگی به همت جمعی از کودکان مبتلا به اوتیسم، سندرم داون و سی پی راه اندازی شده است.