گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۴-۰ امید پرسپولیس

دریافت خبر : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۲
گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۴-۰ امید پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و امید پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

[ مشاهده متن کامل گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۴-۰ امید پرسپولیس پرسپولیس نیوز ]