جلسه مدیریت بحران در شیراز

خبرگزاری مهر سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵۶
جلسه ستاد بحران استان فارس دوشنبه شب با حضور چند تن از اعضای هیئت دولت برگزار شد.