برداشت سنتی گندم

باشگاه خبرنگاران یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۹
در روستای یانه سر شهرستان بهشهر استان مازندران به علت کوهستانی بودن و عدم استفاده از ماشین های صنعتی، برداشت گندم به طریق سنتی و با داس انجام می شود و زمین داران هر منطقه به کمک خانواده خود و استفاده از نیروی انسانی اقدام به برداشت گندم می کنند. گفتنی است علیرغم خشکسالی های پیاپی، برای چهارمین سال ایران به همت کشاورزان در تولید گندم خودکفا شد.
سرخط اخبار