روحانی: بینی آمریکا را به خاک می مالیم

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۴
روحانی: بینی آمریکا را به خاک می مالیم

دریافت فیلم

[ مشاهده متن کامل روحانی: بینی آمریکا را به خاک می مالیم جهان نیوز ]