جوانانی از جنس غیرت در مناطق سیل زده گنبدکاووس/ تصاویر

قابوس نامه سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱

پس از انتشار خبرهایی مبنی بر آسیب مناطقی از شهرستان گنبدکاووس در سیل اخیر، جوانان بسیجی جهادگر اعم از دانشجو و طلبه از شهرستان های مختلف برای کمک رسانی به این مناطق آمدند.
به گزارش قابوس نامه، گروه های جهادی شامل بخش های فرهنگی و مشاوره ، عمرانی و پزشکی در محل اسکان سیل زدگان، محله افغان آباد و یوسف آباد و روستاهای سرپل، قوچمراد، بی بی شیروان مستقر شدند و به خدمت رسانی به مردم مشغولند.