مریخ در صحرای گبی

باشگاه خبرنگاران شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۷