عکاسانی که هرگز عکس هایشان را نمی بییند

پانا یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲
گاهی در تاریکی هم می توان دید، دنیا، خانه و کلاس درس کوچک تر از آن است که نتوانی پیدایش کنی و به آن نرسی . دنیا با تمام آدم هایش در تو جریان دارد و نبود رنگ و نور یا خوب ندیدن و تار دیدنت نمی تواند بین تو و دنیا حصار بکشد. دانش آموزان کم بینا و نابینا مدرسه پسرانه خزائلی تهران با دوربین و کمک عکاس خبرگزاری پانا از همکلاسی های خود عکاسی کردند و توانستند دنیای جدیدی را با وجود آنکه نمی توانند ببینند لمس و تجربه کنند.
سرخط اخبار