حساب مسدود شده ۷ فدراسیون ورزشی بزودی باز می شود

آفتاب نیوز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: طی مکاتباتی که با رییس سازمان مالیاتی داشتیم حساب های مسدود شده فدراسیون ها به طور موقت باز خواهد شد تا تصمیم نهایی براساس ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم گرفته شود.

آفتاب نیوز :
ژاله فرامرزیان در گفت وگو با ایسنا، درباره مسدود شدن حساب برخی از فدراسیون های ورزشی به خاطر بدهی مالیاتی اظهار کرد: فدراسیونهای ورزشی چون نهادهای عمومی و غیردولتی هستند از زمانی که قانون مالیات جدید ابلاغ شد، مطابق این قانون از سال ۹۰ ملزوم به ارائه اظهارنامه مالیاتی بوده اند که البته سال گذشته متوجه شدیم هیچ فدراسیونی بعد از گذشت ۵ سال اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و این خود آغاز ایجاد مشکل شد.
وی گفت: به هر صورت این تذکر ۵ سال پیش به فدراسیون ها داده شده و فدراسیون ها چون دستگاه اجرایی محسوب می شوند شامل حال این قانون می شدند. البته وزارت ورزش و جوانان از سال گذشته پیگیر این مساله بوده و مکاتباتی را نیز با رییس سازمان مالیاتی و عوامل ذی ربط داشته ایم. حتی برای این که حساب های مسدود شده باز شود تقاضای اعمال ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم را کردیم تا کارگروه یا کمیته ای در این زمینه تشکیل و تصمیم نهایی در این کمیته گرفته شود. البته این مساله در این کمیته در حال بررسی است.
معاون وزیر ورزش اضافه کرد: فدراسیون ها خزانه دار و مسوول مالیاتی دارند و منابع مالی را خود باید مدیریت کنند، وزارت ورزش فقط نقش کمک کننده به فدراسیون ها را دارد. به هر صورت ما تلاش می کنیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
وی در پاسخ به یکی از روسای فدراسیون ها که اظهار کرده فدراسیون ها سود ندارند که بخواهند مالیات پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: درست است فعالیت فدراسیونها معاف از مالیات است اما براساس عملکردشان و اظهار نامه مالیاتی که پر می کنند برای آنها مالیات تعیین می شود. اما چون فدراسیون ها در این زمینه کوتاهی کردند سازمان مالیاتی این طور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار