شهرفروشی عوام پسندانه شهرداری تهران

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴
شهرفروشی عوام پسندانه شهرداری تهران
اداره شهر با درآمدهای پایدار و تخطئه درآمدهای ناپایدار ساختمانی، یک شعار انتخاباتی با تاریخ مصرف مبارزات انتخاباتی است و بر اساس تجارب انتخابات پیشین، پس از انتخابات به سرعت فراموش می شود.

به گزارش مشرق، شهرداری کلان شهرها با پیروی از مدل تامین مالی مدیریت شهری تهران در مسیر فروش مجوز تغییر کاربری، تراکم و تخلفات ساختمانی از پایتخت پیشی گرفته و قسمت عمده درآمدهای خود را بر این درآمدهای سهل الوصول اما ناسالم پایه ریزی کرده اند.
هر چند عوارض مرتبط با ساخت وساز، ناپایدارترین درآمد در بودجه شهرداری ها محسوب می شود اما چون بصورت تدریجی کیفیت شهر را کاهش می دهد، حساسیت شهروندان را نمی انگیزد.

بیشتر بخوانید:
گره زدن خدمات رسانی شهرداری تهران به تحریم ها
اما تصمیم برای تامین هزینه های شهر از طریق اخذ شارژ شهری از شهروندان، حساسیت برانگیز است درنتیجه به سرنوشت بسیاری از تصمیمات مهم دیگر که در کشورمان گرفته نمی شود، گرفتار شده است.
متاسفانه هر شهردار و شورای شهری ترجیح می دهد به جای اتخاذ این تصمیمِ سختِ عوام ناپسند، به شهر فروشی ادامه دهد. دولت و مجلس هم به همین دلیل، به این مساله ورود نمی کند. 
بدیهی است که رویه کنونی شهر فروشی ، در بلندمدت و به صورت تدریجی موجب نابودی شهر می شود اما باید توجه داشت که برای سیاستمداران، ترجیحات کوتاه مدت بر بلندمدت می ...

[ مشاهده متن کامل شهرفروشی عوام پسندانه شهرداری تهران مشرق نیوز ]