پولدارترین افراد جهان چه قدر مالیات می دهند؟

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۶

با افزایش شکاف درآمدی بین طبق ثروتمند و فقیر جهان، زندگی یک درصد ثروتمند جهان بیش از پیش زیر نظر قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، استانداردهای درآمدی در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر بسیار متفاوت است و به همین دلیل، رسیدن به یک استاندارد مشخص برای رده بندی آن ها دشوار است. برای مثال یک درصد ثروتمند جامعه در هند به طور متوسط ۸۱ هزار دلار در سال مالیات می پردازند، در حالی که این رقم برای ثروتمندان اماراتی ۸۹۱ هزار دلار است.
به گفته بلومبرگ، بیش ترین مالیات بر درآمد یک درصد ثروتمند جامعه متعلق به امارات با ۸۹۱ هزار در سال است و پس از این کشور، سنگاپوری ها با ۶۹۴ هزار دلار و بحرینی ها با ۴۷۳ هزار دلار در رده های بعدی قرار دارند. یک درصد ثروتمند جامعه، به طور متوسط هر ساله ۴۷۸ هزار دلار از درآمد خود را در آمریکا، ۲۹۰ هزار دلار را در انگلیس، ۲۱۵ هزار دلار را در فرانسه و ۱۹۰ هزار دلار را در کانادا به عنوان مالیات به دولت می پردازند.
از سوی دیگر نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان در فرانسه با ۴۸ درصد بیش از سایر کشورهاست. استرالیا، چین، آفریقای جنوبی، انگلیس و سوئیس نیز دیگر ...

[ مشاهده متن کامل پولدارترین افراد جهان چه قدر مالیات می دهند؟ تابناک ]