فیلم/ واکنش شهردار کرمان به آزار دو کودک کار!

مشرق نیوز یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲
شهردارکرمان: کارمند پیمانکار شهرداری کرمان که به کودکان دستفروش، گل خورانده بود، اخراج شد.
سرخط اخبار