کنایه سنگین مجری به روحانی در برنامه زنده

جهان نیوز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۳
کنایه سنگین علی ضیا به رئیس جمهور در برنامه زنده.

دریافت فیلم