تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۹
تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز

شبکه اجتهاد: از مسائل مهمی که فقیهان شیعی در دانش اصول به آن دقت ورزیده و آن را مبنای کار خود قرار داده اند، «سیره عقلا» یا «بنای عقلا» و یا «حجیت سیره عقلا»ست. می دانیم که غالب امارات اصولی و قواعد فقهی (همچون حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و…) از بناهای عقلایی است. پرسش مهم در این زمینه این است که: قلمرو سیره عقلا و روش آنان تا چه میزان در تغییر و تحول احکام فقه تأثیرگذار است؟ به عبارت دیگر روشهایی که عاقلان هر جامعه در امور اعتباری برمی گزینند و یا اگر عادتی و عرفی رواج یافت و عقلا بر آن انگشت تأیید نهادند و یا در برابرش امتناعی نورزیدند، آیا می توان آن را مورد رضایت شارع دانست و با آن، به عنوان یک مسلمان همراهی کرد؟
پرسش دیگر این که: اگر حلال و حرام خداوند در مسائل اجتماعی، به همراه بنای عقلا و تغییر عرفها تغییر یابد، بر دامن کبریایی دین گردی خواهد نشست؟ و آیا در اینجا روند عرفی شدن (secularization)، دامن جاودانگی شریعت را نخواهد گرفت؟ آیا روزی که فقیهان حجیت بنای عقلا را اساس نهادند، پیش بینی می کردند که روزی جهان به شکل دهکده ای در آید و پاره ای از قوانین عقلایی به سرعت جهان ...

[ مشاهده متن کامل تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز شبکه اجتهاد ]

آخرین اخبار شبکه اجتهاد