7.2 درصد خانوارهای ایرانی تک سرپرست هستند

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰
تهران- ایرنا- مرکز آمار ایران اعلام کرد: 7.2 درصد خانوارها یعنی بالغ بر یک میلیون و 753 هزار و 960 خانوار تک والد هستند که از این میزان 17 درصد سرپرست مرد و 83 درصد سرپرست زن دارند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، از مجموع 24 میلیون و 129 هزار و 490 خانوار کشور، 87 درصد معادل 21 میلیون و 67 هزار و 737 خانوار دارای سرپرست مرد و 12 درصد خانوار معادل 3 میلیون و 61 هزار و 753 خانوار دارای سرپرست زن هستند.
براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، از بین 21 میلیون و 110 هزار و 481 خانوار هفت درصد (یک میلیون و 471 هزار و 868 هزار خانوار) تک والدی بودند؛ در آن سال 14.48 درصد خانوارهای تک والدی سرپرست مرد و 85.52 درصد خانوارها سرپرست مرد داشتند.
بنابراین با توجه به افزایش کل خانواردها در فاصله بین سرشماری سال های 1390 و 1395 تعداد خانوارهای تک والدی 19 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران در سرشماری سال 1395، جمعیت کشور 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر اعلام کرد که 51 درصد آن را مردان و 49 درصد آن را زنان تشکیل می دهند.
اقتصام**9132*2025

[ مشاهده متن کامل 7.2 درصد خانوارهای ایرانی تک سرپرست هستند ایرنا ]