چهارشنبه سوزی

ایمنا چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴
هر ساله با نزدیک شدن به روز های پایانی سال مراسم چهارشنبه سوری با حوادث ناخوشایندی همراه است که امسال نیز این مراسم با مصدومانی همراه بود اما به گفته مسئولان بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان امسال به نسبت سال های گذشته سال کم حادثه ایی بود.