قطار به ارومیه رسید

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۱


[ مشاهده متن کامل قطار به ارومیه رسید ایرنا ]