معصوم، «باب استغفار» را در «ماه رجب» باز کرده است

مشرق نیوز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۶