صدور حکم تخریب ۱۰۰ آپارتمان فلسطینی

خبرگزاری مهر شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۰

دریافت 19 MB

سرخط اخبار