به کودکان کار غذا دهید/تأثیر بد برخورد خشن با این کودکان

دریافت خبر : دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۷
به کودکان کار غذا دهید/تأثیر بد برخورد خشن با این کودکان

سلامت نیوز : یک فعال و مددکار اجتماعی با بیان نکات مهم و کلیدی در برخورد با کودکان کار، رفتار بد و خشونت آمیز را عاملی مهم در تخریب شخصیت و هویت آنها دانست.
به گزارش سلامت نیوز، سمیرا مهدوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیشتر کودکان کار توسط خانواده هایشان روزانه اجاره داده می شوند و پولی به آنها می دهند. فروش چیزهایی که دست آنهاست باعث نمی شود آنها زودتر به خانه فرستاده شوند،، چرا که به محض تمام شدن یک بسته مثلا چسب، بسته ای دیگر به او خواهند داد تا بفروشد.
وی ادامه داد: کودکان کار را نادیده نگیرید و بی اعتنا نباشید چرا که باعث می شود کودک دستفروش با تنفر از اجتماع رشد کند، صبور باشید و توضیح دهید که آن وسیله را لازم ندارید و خشونت به خرج ندهید چرا که کودک روزی بزرگ خواهد شد و این خشونت را به جامعه بازخواهد گرداند.
مهدوی بیان کرد: برایشان دلسوزی بیهوده نکنید، اگر کاری از دستتان برنمی آید بی خود کودک را گیج نکنید و سوال بیهوده از آنها نپرسید که مجبور شود دروغ بگوید. آنها خانواده دارند اما مجبورند دروغ بگویند.
این مددکار اجتماعی با پاسخ به اینکه چطور باید با کودکان کار برخور ...

[ مشاهده متن کامل به کودکان کار غذا دهید/تأثیر بد برخورد خشن با این کودکان سلامت نیوز ]