روایت آتش نشانی که معجزه آسا در پلاسکو زنده ماند

دریافت خبر : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۴:۳۲
فرمانده ایستگاه شماره یک آتش نشانی که در حادثه پلاسکو در لحظاتی قبل از ریزش ساختمان توانست نجات پیدا کند از این حادثه و یک سالی که بر او گذشت صحبت کرد و گفت: من تا کمر زیر آوار مانده بودم و تنها شانسی که آورده بودم دستانم آزاد بود و توانستم آوارها را کنار بزنم و خودم را بیرون بکشم.

آفتاب نیوز : فرخ الدین گودرزی یکی از آتش نشانانی بود که تا لحظاتی قبل از ریزش پلاسکو در این ساختمان حضور داشت در مورد آن لحظات گفت: ما در طبقه یازدهم مشغول کار بودیم که طبقه بالا ریزش کرد و با آوارها به دو طبقه پایین تر آمدیم. در همان طبقه نهم فکر می کنم نزدیک ده نفر از آتش نشان ما شهید شدند.
گودرزی ادامه داد: من تا کمر زیر آوار مانده بودم و تنها شانسی که آورده بودم دستانم آزاد بود و توانستم آوارها را کنار بزنم و خودم را بیرون بکشم. زانوها و لگنم به شدت آسیب دیده بود اما به سختی خودم را به سمت پله ها رساندم. آنجا بچه هایی که برای کمک آمده بودند من را دیدند و خواستند من را بیرون ببرن و در همین حین با توجه به این که فشارهای زیادی روی مهره هایم حس می کردم گمان کردم که ممکن است با این وضعیت قطع نخاع شوم به همین دلیل بچه ها را راضی کردم که بروند و برانکارد بیاورند.
فرمانده ایستگاه یک آتش نشانی اظهار کرد: دو دقیقه از رفتن آنها نگذشته بود که آوار دوم فروریخت و در آن شرایط نمی دانم خداوند چه قدرتی به من داد که بلند شدم و خودم را به سمت پنجره طبقه هشتم رساندم. فقط به این فکر می کردم که ...

[ مشاهده متن کامل روایت آتش نشانی که معجزه آسا در پلاسکو زنده ماند آفتاب نیوز ]