طنزهای قبلی دیگر جواب نمی دهد

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۳
طنزهای قبلی دیگر جواب نمی دهد
کارگردان سریال «هوش سیاه» با اشاره به اینکه محتوای سریال ها و برنامه های تلویزیونی به سمت غم و اندوه رفته، معتقد است که باید درباره تخلیه روانی مردم در دستگاه ها و سازمان ها و همچنین سازمان صداوسیما فکری اندیشیده شود تا مردم با آرامش خاطر فردای خود را شروع کنند.

مسعود آب پرور در گفت وگو با ایسنا درباره ی تاثیر برنامه های نمایشی در فکر و روان مردم بیان کرد: فکر می کنم یک رسانه که شکل و شمایل رسانه ملی دارد، یعنی از یک تفکر سرچشمه می گیرد و قرار است که وظیفه و ماموریت آن گرد آوردن یک ملت باشد، حتما باید مجموعه ای از افراد با در نظر گرفتن ضرورت های فرهنگی، ملی و سیاسی را دور هم جمع کند و اتاق فکری تشکیل دهد. همچنین یک مرام نامه، شیوه کار و رویه ای را برای آن رسانه پیش بینی و برنامه ریزی کند. صداوسیما ضمن اینکه اهداف تبلیغی را تشریح و ابلاغ می کند به لحاظ فرهنگی، فکری، روانی و اجتماعی حتما باید رویکردهای خاصی داشته و اهداف معینی را دنبال کند.
او با اشاره به وظیفه صداوسیما برای تخلیه روانی مردم اظهار کرد: اگر دچار و گرفتار فشار اقتصادی هستیم و این فشار مردم را آزرده خاطر می کند، حتما لازم است که درباره تخلیه روانی مردم در دستگاه ها، سازمان ها و همچنین سازمان صداوسیما فکری اندیشیده شود تا موجبات تخلیه روان آن ها را فراهم کنند که مردم با آرامش خاطر فردای خود را شروع کنند، نه اینکه به فشارهای روانی آن ها اضافه شود؛ بنابراین به یک اتاق فکر و ...

[ مشاهده متن کامل طنزهای قبلی دیگر جواب نمی دهد ایسنا ]