کلوزآپ این بذرهای عجیب! /تصاویر

توریسم آنلاین پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۸
دانه یا بذر مهم ترین عامل رشد یک گیاه تازه است و دارای انواع مختلفی است. به گزارش «توریسم آنلاین» همانطور که ممکن است یک گیاه بذرهای فراوانی تولید کند برخی هم یک یا چند دانه بیشتر ندارند. در حالی بذرها اغلب بسیار کوچک هستند برخی گونه های مختلف از دانه ها روی خود دارای خارها و برجستگی های تیز هستند که آنها را از خطرات احتمالی از سوی انسان و حیوان و محیط اطراف حفظ کند. این گیاهان به «گیاهان هیچهایکر» معروفند! «دیلون مارش»-عکاس- در طول سفرهای عجیب و غریبش به آفریقای جنوبی کنجکاو اشکال خاص بذرهایی می شود که گاه به کفش و لباسهای او چسبیده اند،بنابراین تصمیم می گیرد از این ظاهر متفاوت عکاسی ماکرو کند. مارش یک استودیوی کوچک برای دانه ها درست کرده و با روشنایی کافی و با استفاده از لنز ماکرو این بذرهای عجیب را ثبت می کند. کلوزآپ این دانه ها آنقدر جالب هستند که شاید به سختی باورکنید که دانه گیاهی اند. شغل های جذاب باوفاترین حیوان که تاکنون نمی دانستید! /تصاویر

دانه یا بذر مهم ترین عامل رشد یک گیاه تازه است و دارای انواع مختلفی است.
به گزارش «توریسم آنلاین» همانطور که ممکن است یک گیاه بذرهای فراوانی تولید کند برخی هم یک یا چند دانه بیشتر ندارند.
در حالی بذرها اغلب بسیار کوچک هستند برخی گونه های مختلف از دانه ها روی خود دارای خارها و برجستگی های تیز هستند که آنها را از خطرات احتمالی از سوی انسان و حیوان و محیط اطراف حفظ کند.
این گیاهان به «گیاهان هیچهایکر» معروفند!
«دیلون مارش»-عکاس- در طول سفرهای عجیب و غریبش به آفریقای جنوبی کنجکاو اشکال خاص بذرهایی می شود که گاه به کفش و لباسهای او چسبیده اند،بنابراین تصمیم می گیرد از این ظاهر متفاوت عکاسی ماکرو کند.
مارش یک استودیوی کوچک برای دانه ها درست کرده و با روشنایی کافی و با استفاده از لنز ماکرو این بذرهای عجیب را ثبت می کند.
کلوزآپ این دانه ها آنقدر جالب هستند که شاید به سختی باورکنید که دانه گیاهی اند.
کشوری که 90 درصد مردمش با گوشی موبایل دوش می گیرند! /تصاویر

سرخط اخبار