نمایش آمادگی رزمی ارتشیان دلاور

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۰
ارتشیان دلاور بخشی از اقتدار و قدرت دفاعی ملت ایران را در سراسر کشور به نمایش گذاشتند.