آثار سیل در روستاهای قوچمراد، سرپل و ایمر ملاساری گنبدکاووس/ تصاویر

قابوس نامه سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۷:۳۵

وقوع سیل در روستاهای شهرستان گنبدکاووس باعث بروز آسیب جدی به تعدادی از منازل به ویژه در حریم رودخانه شده است.
به گزارش قابوس نامه، روستای قوچمراد، سرپل و ایمرملاساری از جمله این روستاهاست که دچار آبگرفتگی شدیدی شده است. به طوری که تنها در روستای قوچمراد 180 منزل مسکونی آسیب دیده است.
عکاس علی جعفری