آخرین روز آئین معنوی اعتکاف و برپایی اعمال ام داوود

فارس نیوز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۳
نیمه رجب المرجب سومین روز از ایام البیض است، مومنان و مخلصان علاوه بر توجه ویژه به ماه رجب و بهره برداری از آن، فرصت نیمه رجب را غنیمت شمرده و هم نوا با معتکفان اعمال ویژه این روز برای تقرب بیشتر به ذات باری تعالی به جا آوردند.