اقتصاد افغانستان؛ از شوروی تا طالبان

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۷:۲
سهم بخش های مختلف در اقتصاد افغانستان

شاید معروف ترین همسایه ایران که نیروی کار ارزان آن را در جای جای کشور دیده ایم، افغانستان باشد. افغانستانی ها جزو لاینفک نیروی کار ایران در دهه ها اخیر بوده اند، همسایگانی که بعضا به دلیل ناامنی، جنگ و فقر به کشور ما پناهنده شده اند. افغانستان کشوری است که جنگ و گروه های تروریستی چهره آن را کاملا مخدوش کرده و چیزی جز ویرانی، بیکاری و فقر در این کشور بر جای نگذاشته است.
مطالعه بیشتر:
اقتصاد هند

اقتصاد افغانستان همواره آبستن حوادث مختلف تاریخی بوده است و گروه ها تروریستی چون طالبان و داعش روند رشد و توسعه آن را به کلی با مشکل روبه رو کرده اند. در این مقاله می کوشیم اقتصاد افغانستان را از نزدیک رصد و سیر تغییر و تحولات اقتصادی- سیاسی این کشور را بررسی کنیم.
کشوری که پیش تر از ما بود
افغانستان زمانی تحت سلطنت حکومت هخامنشیان بود و جز خاک ایران به حساب می آمد. به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، این کشور به مکانی برای پیوند تمدن های بزرگ جهان تبدیل شده بود و یکی از مهم ترین مراکز بازرگانی عصر باستان بود.
افغانستان به لحاظ قدمت تاریخی یکی از کهن ترین کشورهای جهان است و تاریخ و هنری غنی دارد. همان طور که گفتیم این کشور زمانی جزئی از خاک ایران بود. به همین دلیل شاهد حکومت هایی چون هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، امویان، عباسیان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان مغول، تیموریان، گورکانیان، صفویه و افشاریه بود و آثار این دوران همچنان بر پیکره هنر و تاریخ و فرهنگ این کشور به چشم می خورد.
تاریخ پر از جنگ افغانستان
می توان چنین بیان کرد که تاریخ سیاسی افغانستان مدرن از ابتدای ...

[ مشاهده متن کامل اقتصاد افغانستان؛ از شوروی تا طالبان تجارت نیوز ]

آخرین اخبار اقتصادی