نشست صمیمی رابطان امورمجلس ادارات کل استان ها و حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

پانا شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۱
نشست صمیمی رابطان امورمجلس ادارات کل استان ها و حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه باهنر برگزار شد.
سرخط اخبار